Sorular Cevaplar

Taşınır Kesin Hesabının Hazırlanması

SORU   : Taşınır Mal Yönetmeliğinin değiştirilen hükümleri çerçevesinde, taşınır kesin hesabının kimler tarafından, nasıl hazırlanacağını ve nerelere gönderileceğini açıklarmısınız?

CEVAP : Taşınır kesin hesabının hazırlanması ve ilgili mercilere gönderilmesi konusu, Yönetmeliğin 35'inci maddesinde açıklanmıştır. Yönetmelik metni şu şekildedir:

(1) (Değişik madde: 08/11/2012- 2012/3832 s. B.K Yön/11.md.) Kamu idarelerinin taşınır kesin hesabı merkezde, dış temsilcilikler ile merkez ve taşra harcama birimleri itibarıyla düzenlenen Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı cetvelleri konsolide edilmek suretiyle taşınır konsolide görevlilerince hazırlanır.

Zimmet İadesi Olmadan İlişik Kesme

SORU: Genel Müdürlüğümüzde çalışan bir kaç personelin kadroları başka bir Genel Müdürlüğümüze aktarılmış, ancak personeller fiilen bizde çalışıyor. KBS-TKYS'de zimmetleri kontrol ederken bu kişilere daha önce vermiş olduğum zimmetleri göremedim. oysa elimde çıktı var ve bu kişilerin isimleri yazıyor. Sistemden o zimmetlere baktığımda ise verilen kişi bölümü boş görünüyor. Ne yapmam gerekiyor? Yardımcı olursanız sevinirim.

CEVAP: Öncelikle şunu belirtelim, Taşınır Mal Yönetmeliğinin "Sorumluluk" başlıklı 5'inci maddesinin 4 nolu bendinin "Zimmetle teslim edilen dayanıklı taşınırlar, kullanıcıları tarafından başkasına devredilemez. Kullanıcılarının görevden ayrılması halinde söz konusu taşınırların ambara iade edilmesi zorunludur. Bu şekilde teslim yapılmadan personelin kurumla ilişiği kesilmez." hükmü gereği, birimle ilişiği kesilen her personel için mutlaka Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi (TKKY) ile irtibata geçilmeli, üzerinde zimmet olup olmadığı kontrol edilmeli ve varsa zimmetler düşüldükten sonra ilişiği kesilmelidir. Zimmet iadesi yapılmadan hiçbir personelin ilişiği kesilmemelidir.

Ancak uygulamada çoğu kez bu kurala dikkat edilmeden ve TKKY'nin bilgisi olmadan ilişikler kesilmektedir. Esas sıkıntı da burada başlamaktadır.

Değer Artırıcı Harcama Ve KBS-TKYS İşlemleri

SORU: Taşınır Mal Yönetmeliği açısından değer artırıcı harcama nedir, limiti ne kadardır ve bu işlem KBS-TKYS'de nasıl yapılır?

CEVAP: Değer artırıcı harcama, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 14'üncü maddesinde düzenlenmiştir. madde metninde "(1) Kullanım devamlılığının sağlanması için yapılan bakım ve onarım harcamaları hariç olmak üzere dayanıklı taşınırların; niteliğini, kullanım şeklini değiştiren, hizmet kalitesini ve taşınırlardan sağlanan faydayı artıran ve benzeri amaçlarla yapılan değer artırıcı harcamalar, taşınırın kayıtlı maliyet değerine Taşınır İşlem Fişi düzenlenmek suretiyle ilave edilir.

             (2) Bu şekilde maliyetlere ilave edilecek değer artırıcı harcamalar nitelik, tür ve tutar itibarıyla Bakanlıkça belirlenebilir." hükmü bulunmaktadır.

Buna göre;

Diğer Makaleler...

   

Benzer Konular

AATMY Her Hakkı Saklıdır!